In English
20.1.2022 in

Kemianteollisuuden yritysten maineella on poikkeuksellisen voimakas vaikutus suuren yleisön käytökseen ja luottamukseen

Kemianteollisuuden yrityksiin keskittyvä Luottamus&Maine-tutkimus osoittaa, että maineella on voimakas vaikutus suuren yleisön käytökseen yrityksiä kohtaan. Kemianteollisuuden yrityksiltä odotetaan avoimuutta sekä vastuunkantoa ympäristöstä ja yhteiskunnasta.

T-Media tutki yhteensä 16 keskeistä kemian alan B2B- ja B2C-yritystä syksyllä 2021. Toista kertaa toteutetusta tutkimuskokonaisuudesta käy ilmi, että tutkituilla kemianteollisuuden yrityksillä yhden yksikön muutos maineessa tarkoittaa 1.42 yksikön muutosta sidosryhmätuessa eli käytöksessä yritystä kohtaan. Vastaava luku on sote-alalla 1.25 sekä elintarvikealalla 1.20 ja matkailu- ja ravintola-alalla 1.27.

Sidosryhmätuella tarkoitetaan suomalaisten keskimääräistä luottamusta yritystä kohtaan, halua tukea yritystä kriisissä, suositella, investoida, käyttää yrityksen tuotteita tai palveluita ja työskennellä yritykselle.

 

Kaavion sidosryhmätuki on yritykseen liittyvän käytöksen keskiarvo ja maine on mitattujen mainedimensioiden keskiarvo. Kuvaajan vihreät pallot merkitsevät yksittäisen yrityksen mitattua maineen ja sidosryhmätuen tasoa.

 

“Tämä kulmakerroin on poikkeuksellisen suuri ja siksi merkittävä löydös. Käytännössä se tarkoittaa, että kemian alalla yritysten maineella on valtava vaikutus ihmisten luottamukseen alan yrityksiä kohtaan, samoin kuin muun muassa heidän haluunsa ostaa yritysten tuotteita, suositella yrityksiä tai hakea niihin töihin. Puhutaan siis aidosti bisneskriittisistä tekijöistä. Mielenkiintoista tässä on se, että vaikka kaikilla tutkituilla yrityksillä ei ole suoria kohtaamisia kansalaisten kanssa, on vaikutus siitä huolimatta näin suuri. Usein ajatellaan, ettei kansalaisilla ole mielikuvaa B2B-toimijoista tai ettei mielikuvilla olisi merkitystä. Tämän tutkimuksen tulokset kuitenkin kumoavat sen ajatuksen”, T-Median Sales Lead ja tiedolla johtamisen asiantuntija Elisa Runsas sanoo.

”Vastuullisuus nousee yhdeksi vaikuttavimmista tekijöistä. Tässä tutkimuksessa vastuullisuudella tarkoitetaan organisaation koettua vastuullisuutta ympäristöä ja yhteiskuntaa kohtaan. Muun muassa tehdasvetoiset raskaan kemian toimijat voivat yhdistyä kansalaisten mielissä ympäristöriskeihin ja lääkeala puolestaan on suoraa yhteydessä ihmisten terveyteen. Organisaatiot tulevat tällä tavoin hyvinkin lähelle ihmistä, ja siksi kemian alan toimijoilta odotetaan muihin aloihin nähden erityisen vastuullista toimintaa.”

 

Kemian alan yritykset ovat keskimäärin hyvämaineisia

Tässä tutkimuksessa tutkittujen kemianteollisuuden yritysten maine on keskimäärin hyvä. Tutkituissa organisaatioissa oli hyvämaineisia ja kohtalaisen maineen omaavia yrityksiä: yksikään ei saanut heikkoa mainearvosanaa.

Vahvimman arvosanan kemianteollisuuden yritykset saavat talouden sekä tuotteiden ja palveluiden osa-alueista. Ihmiset ovat keskimäärin halukkaita ostamaan kemian alan yritysten tuotteita ja palveluita. Kemianteollisuuden yritykset nähdään myös keskimäärin hyvin johdettuina ja uudistumiskykyisinä.  Heikoimman arvosanan saa vuorovaikutuksen osa-alue.

“Toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys yhdessä yhteiskuntavastuun kanssa ovat keskimäärin yhdessä ihmisten käyttäytymistä edistäviä osa-alueita. Kemianteollisuuden yritysten vahvuutena nähty tuotteiden ja palveluiden hinta-laatusuhde nousee myös tärkeäksi tekijäksi”, T-Median tutkimuspäällikkö Rebecca Kilpeläinen kertoo.

 

Näin tutkimme

Kemian alan Luottamus&Maine 2021-tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Suomessa toimivien kemianteollisuuden yritysten mainetta suomalaisten keskuudessa. Organisaatioiden maine mitattiin kahdeksan osatekijän avulla: hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus.

Tutkimuskierroksella tutkittiin yhteensä 16 keskeistä alan B2B- ja B2C-yritystä ja tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 24.9.-24.10.2021. Tutkimukseen osallistui kaiken kaikkiaan 2 390 suomalaista. 

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti (poissulkien Ahvenanmaa). Otos on painotettu väestöä edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

 


Lisätietoja:

Elisa Runsas, Sales Lead
+358 50 468 8849, elisa.runsas@t-media.fi

Rebecca Kilpeläinen, Tutkimuspäällikkö
+358 50 467 9777, rebecca.kilpelainen@t-media.fi