In English
24.9.2021 in

Yritysvastuun vaikutus kasvussa – Suomen maineikkaimpana yrityksenä jatkaa Ponsse

Suomen maineikkaimman yrityksen paikan lunasti neljättä vuotta peräkkäin metsäkoneyritys Ponsse. KONE palasi yritysten kärkikolmikkoon Ponssen ja Supercellin seuraan. Nokia nousi pois heikkomaineisten listalta kasvattaen johtamisen arvosanaansa enemmän kuin yksikään muu yritys tänä vuonna.

T-Media selvitti Suomessa toimivien yritysten mainetta suuren yleisön keskuudessa jo yhdeksättä kertaa. Tutkimus tehtiin Luottamus&Maine-mallilla ja siihen vastasi yli 9 000 suomalaista.

Tämän vuoden tutkimuksessa suomalaiset arvioivat Suomen maineikkaimmaksi yritykseksi metsäkoneyritys Ponssen. Toiseksi tuli hissi- ja liukuporrasyritys KONE ja kolmannelle sijalle mobiilipeliyritys Supercell.

 

 

Fiskars palasi hyvämaineisten yritysten joukkoon – kymmenen maineikkaimman taso entistä kovempi

Kuluttajatarvikeyritys Fiskars onnistui tekemään paluun takaisin Suomen hyvämaineisten yritysten kärkikymmenikön listalle. Kärkikymmenikköön oli tänä vuonna entistä vaikeampi päästä: listan mainearvosanan alaraja oli 3.78, kun vielä 2020 se oli 3.71 asteikolla 1–5.

“Fiskarsin tuotteille on ollut korona-aikana kysyntää, joskin yritys on myös uudistunut. Fiskarsin toimitusjohtaja Nathalie Ahlström on saanut toimillaan erinomaista mediajulkisuutta, hän on sanoittanut hienosti Fiskars-konsernin kehittymistarinaa. Eniten Fiskars nostikin arvosanojaan uudistumisen ja vuorovaikutuksen osa-alueilla”, T-Median toimitusjohtaja Harri Leinikka kertoo.

Heikkomaineisten yritysten listalla tapahtui myös selkeitä muutoksia. Edellisvuonna tässä joukossa ollut Nokia nousi listalta pois, mutta se ei yltänyt vielä hyvämaineisten yritysten listalle, vaikka maineloikka oli merkittävä.

“Nokia onnistui erityisen hyvin johtamisen osa-alueella, jossa nousu oli 0.42 yksikköä. Se on tämän osa-alueen vuoden suurin yksittäinen muutos”, Leinikka sanoo.

Myös hoiva- ja terveyspalvelualan yritykset Esperi Care ja Attendo tekivät huomattavat mainenousut. Näiden yritysten kokonaismaineet nousivat enemmän kuin muiden tutkittujen yritysten maineet. Lisäksi mielikuvat Attendon hallinnon avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä parantuivat enemmän kuin yhdenkään muun yrityksen viimeisen yhdeksän vuoden aikana.

 

Yritysten johtaminen, avoimuus ja läpinäkyvyys sekä työnantajakuva nostaneet merkitystään

T-Median Luottamus&Maine-tutkimuksessa seuratun 60 yrityksen organisaatiokorin keskiarvojen vuosikehitys paljastaa, että maineen osa-alueissa ja niiden suhteellisissa merkittävyyksissä on isoja eroa. Maineen osa-alueista taloudelliseen suorituskykyyn liittyvät mielikuvat ovat kehittyneet eniten: suomalainen yrityskenttä nähdään entistä kannattavampana ja taloudellisesti vakaampana.

 

 

Lähde: Luvut perustuvat T-Median luomaan organisaatiokoriin, joka koostuu 60:stä eri organisaatiosta. Organisaatiokorissa on edustettuna sekä hyvä- että huonomaineisia organisaatioita laajalti eri toimialoilta.


 

Samaan aikaan kun yritysten taloudelliseen asemaan liittyvät mielikuvat ovat itsessään kehittyneet positiivisesti, on niiden vaikutus suomalaisten osoittamaan luottamukseen ja sidosryhmätukeen kuitenkin laskenut.

“Maailma muuttuu, ja näyttäisi siltä, että olemme heräämässä uuden moraalin aikaan. Tutkimustuloksemme kertovat, että työntekijöiden tasa-arvoisen kohtelun, liiketoiminnan etiikan ja hyvän johtamisen merkitys on kasvanut. Ihmiset tulkitsevat yritysten liiketoimintatapaa oman moraaliseettisen näkemyksensä kautta. Näiden arvojen merkitys sidosryhmätuen ja luottamuksen lähteenä on viimeisen vuoden aikana suomalaisten keskuudessa noussut merkittävästi”, kertoo T-Median kehitysjohtaja Riku Ruokolahti.

Suomalaisten yrityksiä kohtaan osoittamassa tuessa ainoastaan investointihalukkuus on noussut edellisvuodesta. Luottamus yrityksiä kohtaan ei ole noussut.

”Yritysten saaman luottamuksen positiivinen kehittyminen suomalaisten keskuudessa edellyttäisi, että yritykset pystyisivät vahvemmin vastaamaan myös kansalaisten moraalisiin ja eettisiin odotuksiin”, Ruokolahti sanoo.

 

Näin tutkimme

Tulokset pohjautuvat kesäkuussa 2021 toteutettuun Luottamus&Maine-tutkimukseen, jossa selvitettiin Suomessa toimivien yritysten mainetta suomalaisten keskuudessa.

Yrityksiä arvioitiin T-Median Luottamus&Maine-tutkimusmallilla, jossa yrityksen saama mainepistemäärä muodostuu kahdeksan eri osa-alueen keskiarvona. Osa-alueet ovat yrityksen hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet ja palvelut, työpaikka sekä vastuullisuus. Tutkimuksessa käytettiin viisiportaista arviointiasteikkoa (1–5).

Tutkimukseen osallistui kaiken kaikkiaan 9 265 suomalaista, jotka antoivat 19 792 organisaatioarviota. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti (poissulkien Ahvenanmaa). Otos on painotettu väestöä edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

Julkistetut hyvä- ja heikkomaineisimmat yritykset valikoituivat tutkittavien yritysten joukkoon keväällä 2021 toteutetun esitutkimuksen perusteella. Esitutkimuksessa yli tuhat suomalaista nimesi spontaanisti kaksi mielestään erityisen hyvämaineista yritystä ja kaksi erityisen heikkomaineista yritystä. T-Media ei ohjaa valittavien yritysten valintaa. Kolmekymmentä eniten mainintoja saanutta yritystä tutkittiin tarkemmin Luottamus&Maine-mallilla. Nyt julkistettavalle listalle päätyi kymmenen korkeinta sekä kymmenen heikointa arvosanaa saanutta yritystä.

 

Lisätietoja:

Harri Leinikka, toimitusjohtaja
harri.leinikka@t-media.fi, 040 505 5001

Riku Ruokolahti, kehitysjohtaja
riku.ruokolahti@t-media.fi, 0400 512 200

 


Kuva: Koneen viestintäjohtaja Hanna Rutanen  ja Ponssen hallituksen jäsen Juha Vidgrén.
Kuvaaja: Vesa Koivunen