In English
16.3.2021 in

Lähde: Kaupunkien Vetovoima&Vaikutus-tutkimus 2020 (T-Media). Asteikolla 1-5 annetuista
arvioista on laskettu keskiarvot, joita tulkitaan seuraavasti: erinomainen tulos ≥ 4.00, hyvä
tulos 3.50–3.99, kohtalainen tulos 3.00–3.49, heikko tulos < 3.00 *Taulukossa olevat luvut on
pyöristetty kahden desimaalin tarkkuudella. Kaupunkien sijaluvut ovat määritelty
pyöristämättömistä luvuista.