In English
12.8.2020 in

Kaisa Laurila

Kaisa toimii neuvonantajana T-Median asiantuntijatiimissä auttaen organisaatioita maineen mittaamisessa ja johtamistyössä. Kaisan erityisosaamista ovat toimialakohtaisten tutkimusprojektien toteuttaminen, joissa syvennytään organisaatioiden maineen lisäksi toimialakohtaisiin ilmiöihin. Kaisalla on ennestään vahva tausta viestinnän asiantuntijatehtävissä.