In English
Matkailu- ja ravintola-ala
02.9.2021 in

Matkailu- ja ravintola-alan yritysten maine parantunut korona-ajan vaikeuksista huolimatta

T-Median matkailu- ja ravintola-alan Luottamus&Maine-tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä ja mielikuvia toimialasta. Tutkimuksesta käy ilmi, että ala on pystynyt vastaamaan suomalaisten odotuksiin korona-aikana.

T-Media on seurannut suomalaisen matkailu- ja ravintola-alan maineen yleistä kehitystä vuodesta 2018 lähtien. Alan maineen kehityksessä on nähtävissä positiivinen trendi: matkailu- ja ravintola-alan yleismaine saa tänä vuonna arvosanan 3.33, kun vielä vuonna 2018 se arvioitiin tasolle 3.09 asteikolla 1–5.

 

Matkailu- ja ravintola-alan yleismaineen kehitys Suomessa 2018–2021 suuren yleisön keskuudessa. (Lähde: T-Media Oy, 2021.)

 

”Mainearvosanan noususta on pystytty pitämään kiinni, vaikka ajat ovat olleet haastavia. Tämä on erityisen tärkeää matkailu- ja ravintola-alalle, sillä maineen vaikutus ihmisten käytökseen, kuten suositteluun ja työnhakuun, on alalla suurempi kuin Suomessa toimivilla yrityksillä keskimäärin”, T-Median matkailu- ja ravintola-alan tutkimuskierroksesta vastannut tietojohtamisen asiantuntija Elisa Runsas kertoo.

 

Vahvuudet uudistumiskyky ja vastuullisuus – työnantajakuvassa kehitettävää

Matkailu- ja ravintola-alan maine on parantunut vuoden aikana lähes kaikilla maineen kahdeksalla osa-alueella. Alan maineen vahvimmat osa-alueet ovat uudistumiskyky ja vastuullisuus.

“Matkailu- ja ravintola-alalla on jouduttu mukauttamaan toimintaa huomattavasti lyhyessä ajassa. Tämä on vahvistanut suomalaisten käsityksiä siitä, että alan yritykset ovat uudistumiskykyisiä ja innovatiivisia”, Runsas sanoo.

 

Matkailu- ja ravintola-alan yleismaineen rakenne Suomessa suuren yleisön keskuudessa 2021. (Lähde: T-Media Oy, 2021.)

 

“Vaikka matkailu- ja ravintola-alan yritykset ovat olleet korona-aikana erityisen huomion kohteena, tutkimus osoittaa, että suomalaiset näkevät alan yritykset vastuullisina toimijoina. Vastuullisuuden arvosanassa on tapahtunut jopa selkeä nousu edellisen vuoden aikana.”

Matkailu- ja ravintola-alan maineen suhteellinen heikkous ovat edelleen mielikuvat alan yrityksistä työpaikkana. Työnantajamielikuvaa mittaavan osa-alueen yleisarvosana on kehittynyt suotuisasti vuodesta 2018 asti, mutta se jää edelleen selvästi jälkeen Suomessa toimivien yritysten yleisarvosanasta tällä osa-alueella.

“Mielikuva mara-alan yrityksistä työnantajina on kehittynyt, mutta ei riittävästi. Korona-ajan lomautukset ovat saaneet henkilökuntaa siirtymään sekä kouluttautumaan uusille aloille, ja osaavista ammattilaista on tällä hetkellä pulaa. Tilanne luo alan yrityksille entistäkin enemmän painetta kehittyä työnantajina ja seurata työnantajamielikuvan muutosta”, T-Median toimitusjohtaja Harri Leinikka sanoo.

 

Tutkimuksen toteutus

Tulokset pohjautuvat huhti–toukokuussa 2021 toteutettuun matkailu- ja ravintola-alan Luottamus&Maine -tutkimukseen, jossa selvitettiin Suomessa toimivien alan organisaatioiden mainetta suomalaisten keskuudessa.

Organisaatioita arvioitiin T-Median Luottamus&Maine-tutkimusmallilla, jossa organisaation saama mainepistemäärä muodostuu kahdeksan eri osa-alueen keskiarvona. Osa-alueet ovat yrityksen hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus. Tutkimuksessa käytettiin viisiportaista arviointiasteikkoa (1–5).

Tutkimukseen osallistui 2 426 suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti (pois lukien Ahvenanmaa). Otos on painotettu väestöä edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

 

Lisätietoja:

Harri Leinikka, toimitusjohtaja, T-Media
+358 40 505 5001, harri.leinikka@t-media.fi

Elisa Runsas, sales lead, T-Media
+358 50 468 8849, elisa.runsas@t-media.fi