In English
04.4.2017 in

Leader, are you being trusted?Johtaja, luotetaanko sinuun?

The leader knows. The leader wants. The leader does.

But it makes absolutely no difference, if the leader can’t communicate.

This was one of the main points of Simon Lancaster, one of the most sought-after speechwriters on the planet, at our recent client event. Simon puts forward a strong argument, and he’s spot on. Or what do you think, would Martin Luther King have left his mark in history had he not been an outstanding orator? Or would Mahatma Gandhi have been able to transform India had he not been able to meet people, convince them, and win their trust? Both were driven by passion and a calling, and they understood that to reach their objectives they needed to inspire other people. That’s exactly what every leader needs to do, if they want to develop, grow and reshape their organisation.

You might think that Gandhi ja King are rather far-fetched role models for a modern day business leader. But you can learn a great deal from them. You use the language of leadership to win people’s trust. Without trust, there will be no common future; you will lose your stakeholders, and your staff will not buy your vision or your ability to lead them through difficult times.

Trust is based on how you behave and act – but, most of all, on how you communicate with the people around you. You might be a capable and an accountable leader, fluent with your facts and figures, and with crystal clear future objectives. But if you fail to create buy-in among the people around you, you will be left alone with your views.

According to Lancaster, the best way to talk to people’s emotions is to tell stories. The kind of stories that excite and inspire. Stories that touch our emotions. Lancaster told the audience about research showing that only one in five business leaders are perceived as being trustworthy. That’s a crushing figure. Hence, building trust should be the first and foremost task of a leader, before anything meaningful can occur.

I’ll wrap up with one of Simon’s key messages:Leader. Make sure you’re being trusted. Once you achieve that, things will start to happen.

T-Media helps its clients to become thought leaders. We coach experts, business leaders and board professionals in messaging, performance chops and media spokesperson skills. Our coaches are professional pedagogues and teachers. Read more about our Thought Leadership services, or please reach out to us:

Jirimiko Oranen
CEO, T-Media Relations
jiri@t-media.fi
+358 40 756 6655Johtaja tietää. Johtaja haluaa. Johtaja tekee.

Mutta sillä ei ole mitään merkitystä, ellei johtaja osaa viestiä tehokkaasti. Tämän vahvisti johtajuuspuheen asiantuntija Simon Lancaster asiakasseminaarissamme hiljattain. Lancaster on yksi maailman kysytyimmistä puheenkirjoittajista.

Simonin väite on vahva ja yksinkertaisuudessaan totta. Vai mitä luulet, olisiko Martin Luther King jäänyt historiaan, ellei hän olisi ollut loistava puhuja, vaikuttava ihmisten tunteiden koskettaja? Olisiko Mahatma Gandhi saanut muutosta aikaan Intiassa, jos hän ei olisi osannut kohdata ihmisiä, puhua heille vakuuttavasti ja herättää luottamusta. Molemmilla oli suuri intohimo ja kutsumus, ja he ymmärsivät, että päästäkseen tavoitteisiinsa, heidän täytyi inspiroida muita ihmisiä. Juuri niin täytyy jokaisen johtajankin tehdä, jos haluaa kehittää, kasvattaa ja uudistaa organisaatiotaan.

Gandhi ja King saattavat tuntua kaukaisilta esikuvilta yritysjohtajille. Mutta jokainen voi oppia paljon heidän esiintymisestään ja viestinnästään.
Johtajuusviestinnässä tärkeintä on saavuttaa ihmisten luottamus. Ilman luottamusta ei voi olla yhteistä tulevaisuutta; sidosryhmien tuki kaikkoaa, eivätkä alaiset usko visioosi tai kykyysi johtaa heitä läpi vaikeiden aikojen.

Luottamus perustuu siihen, miten käyttäydyt ja toimit – mutta ennen kaikkea siihen, miten viestit itsestäsi muille. Voit olla pätevä ja vastuuntuntoinen johtaja, joka luettelee sujuvasti faktoja sekä numeroita ja jolla on selkeät tavoitteet tulevaisuuden suhteen. Mutta jos et osaa kertoa niistä uskottavasti eteenpäin, huomaat jääväsi näkemystesi kanssa yksin.

Lancasterin mukaan paras tapa koskettaa ihmisten tunteita on kertoa tarinoita. Sellaisia tarinoita, jotka innostavat ja inspiroivat. Tarinoita jotka vetoavat tunteisiin.

Simon kertoi yleisöllemme, että tutkimusten mukaan vain noin viidesosaan yritysjohtajista luotetaan. Luku on musertava. Luottamuksen rakentamisen pitäisikin olla johtajan ensimmäinen ja tärkein tehtävä, ennen kuin mitään muuta voi syntyä.

Tiivistän Lancasterin tärkeimpään viestiin: Johtaja. Pidä huoli, että sinuun luotetaan. Sen myötä asiat muuttuvat mahdollisiksi.

 

T-Media tarjoaa tutkimus- ja viestintäpalvelut maineen ja luottamuksen kehittämiseen. Autamme asiakkaitamme nousemaan toimialansa ajatusjohtajaksi. Sparraamme asiantuntijoita, yritysjohtoa ja hallitusammattilaisia muun muassa viestien muotoilussa, esiintymistaidossa ja median kohtaamisessa. Valmentajamme ovat ammattipedagogeja ja -kouluttajia. Lue lisää Thought Leadership -palveluistamme tai ota yhteyttä:

Jirimiko Oranen
Toimitusjohtaja, T-Media Relations Oy
jiri@t-media.fi
+358 40 756 6655