Tutkimusrekisteri

Henkilötietolain (523 /99)10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE TUTKIMUSREKISTERISTÄ

1. Rekisterinpitäjä

T-media Oy
Eteläinen Makasiinikatu 4
00130 Helsinki

2. Rekisteritiedoista vastaava henkilö

Harri Leinikka
harri.leinikka@t-media.fi

3. Rekisterin nimi

T-Median tutkimusrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteristä tehdään otoksia T-Median toteuttamiin tutkimuksiin. Rekisteriin kuuluville lähtetään sähköpostitse kutsuja täyttää internet-tutkimuslomakkeita.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää sähköpostiosoitteen, sukupuolen, syntymävuoden sekä opiskelualan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kuuluvat ovat itse ilmoittautuneet rekisteriin vastatessaan T-Median tuottamaan kyselyyn. Kaikki rekisterin sisältämät tiedot pohjautuvat rekisteriin kuuluvien henkilöiden omiin vastauksiin.

7. Rekisteritietojen luovutus eteenpäin

Tietoja ei luovuteta eteenpäin

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot säilytetään ainoastaan sähköisessä muodossa. Pääsy tietoihin on niillä T-Median palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Tiedot on suojattu salasanalla.

Mikäli haluat poistua tutkimusrekisteristämme, lähetä pyyntö osoitteeseen: 

tutkimus@t-media.fi

T-MEDIA OY

EVIDENCE BASED REPUTATION ADVISORY

ETELÄINEN MAKASIINIKATU 4 A, 2 krs. 00130 HELSINKI

© T-MEDIA 1997 - 2020