Tietosuojaseloste tutkimusrekisteristä

1. Rekisterinpitäjä

T-Media Oy (1099844-1)

Eteläinen Makasiinikatu 4

00130 Helsinki

 

2. Rekisteritiedoista vastaava henkilö

Eila Lahti, tiedonkeruupäällikkö

eila.lahti@t-media.fi

 

3. Rekisterin nimi

T-Median tutkimusrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu T-Median oikeutettuun etuun. Rekisteristä tehdään otoksia T-Median sähköpostitse toteutettaviin tutkimuksiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

– Sähköpostiosoite

– Ikä

– Sukupuoli

– Koulutusala

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterissä olevat tiedot on vastaajien itsensä antamia tietoja. Nämä tiedot on kerätty paneeliin rekisteröidyttäessä. Tietoja ei ole yhdistetty muihin tietoihin.

 

7. Rekisteritietojen suojauksen periaatteet ja luovutus eteenpäin

Pääsy tietoihin on niillä T-Median ja sen alihankkijoiden palveluksessa olevilla henkilöillä, joiden työtehtävien hoitaminen edellyttää tietojen käsittelyä kutsujen lähettämiseksi. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Tiedot on suojattu asianmukaisella tavalla: tietokoneet ja -järjestelmät on suojattu teknologisin ratkaisuin. Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.

 

8. Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tutkimuksiin osallistuminen on aina vapaaehtoista. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

–       saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;

–       oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu;

–       vaatia epätarkan tai virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;

–       vaatia henkilötietojensa poistamista.

 

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö sähköpostitse tai kirjallisesti yhtiön toimipaikkaan. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

 

10. Tietojen säilytysaika

Rekisterissä olevia henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

11. Tietojen poistaminen

Rekisteritietoja voidaan poistaa henkilön pyynnöstä. Pyynnön voi tehdä alla olevaan sähköpostiosoitteeseen tai kirjallisesti yhtiön toimipaikkaan.

Vastaajana sinulla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta tutkimuskutsuja.

Mikäli haluat poistua tutkimusrekisteristämme, lähetä pyyntö osoitteeseen: tutkimus@t-media.fi

 

12. Muutokset tähän selosteeseen

T-Media voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin.

T-Media suosittelee, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

 

 

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 4.8.2021.