Tutkimukseen osallistuvan tietosuojailmoitus

Tämä ilmoitus kuvaa, miten henkilötietojasi käsitellään T-Median tutkimuksissa. Henkilötietojen osalta käsitellään vain epäsuoria tunnisteita. Tutkimustuloksista ei voida tunnistaa yksittäisiä vastaajia. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

 

Tutkimuksen rekisterinpitäjä

T-Media Oy (1099844-1)

Eteläinen Makasiinikatu 4

00130 Helsinki

 

Tutkimuksen rekisterinpitäjä valvoo, että tutkimusaineiston käsittely kunnioittaa tietosuojalainsäädäntöä.

 

Yhteyshenkilö

Eila Lahti, Tiedonkeruupäällikkö

eila.lahti@t-media.fi

 

Yhteystietojen lähteet

Vastaajana sinulla on oikeus tietää, mistä lähteestä yhteystietosi ovat päätyneet yksittäiseen tutkimukseemme. Yhteystiedot voivat olla peräisin kolmesta eri lähteestä:

 1. Tutkimuksen tilaajan omasta rekisteristä
 2. Kaupallisesta rekisteristä (mm. Suomen Asiakastieto Oy)
 3. Julkisista lähteistä

 

Vastaajien henkilötietojen kerääminen

T-Media kerää tietoja vastaajista kolmella tapaa:

 1. Vastaajien itsensä antamat tiedot, kuten tutkimusvastaukset sekä vastaajan taustatiedot
 2. Vastaajien taustatiedoista ja tutkimusvastauksista johdetut tiedot, kuten erilaiset segmentointitiedot
 3. Vastaajan sähköpostiosoite, johon tutkimuskutsu on lähetetty

 

Evästetietoja ei käytetä tutkimuksissamme eikä niistä saatuja tietoja käytetä segmentointiin.

Taustatietoja kysytään tutkimuksissa vaihtelevasti. Kysyttäviä taustatietoja voivat olla muun muassa seuraavat:

 • sukupuoli
 • syntymävuosi/-vuosikymmen
 • äidinkieli
 • asuinpaikkakunta
 • maakunta
 • koulutusala
 • työelämän taho
 • työpaikkasi maakunta
 • asema organisaatiossa
 • mahdollinen puoluejäsenyys
 • organisaation taustatiedot

 

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu T-Median oikeutettuun etuun. Henkilötietoja kerätään vain ennalta suunniteltuihin tarkoituksiin ja vain tarvittavassa laajuudessa.

Toimintatapamme nojaavat EU:n ja Suomen lainsäädäntöön.

 

Vastauksien tallentaminen ja käsittely

Vastaukset tallentuvat tiedonkeruuohjelman muistiin määräajaksi, mukaan lukien se sähköpostiosoite, johon tutkimuskutsu on lähetetty. Tietoja säilytetään vain niin kauan, kun ne ovat tarpeen henkilötietojen käyttötarkoituksen kannalta.

Tiedot ladataan datan käsittelyä varten ilman sähköpostiosoitetta, jolloin käsiteltävä data on anonymisoitu. Vastaajien antamia taustatietoja käytetään ensisijaisesti tutkimustulosten analysointiin ja raportointiin. Tulokset raportoidaan tutkimuksen tilaajalle sellaisessa muodossa, ettei yksittäisiä vastaajia voida tunnistaa.

Puhelinhaastatteluita ei nauhoiteta. Tutkimustuloksista ei voida tunnistaa yksittäisiä vastaajia. Tutkimusten tilaajat käyttävät tutkimustuloksia muun muassa oman toimintansa kehittämiseen sekä viestinnän suunnitteluun.

Tutkimukseen vastanneita henkilöitä voidaan palkita pienellä palkkiolla. Vastaajalta kysytään heidän halukkuutensa vastaanottaa palkkio. Mikäli vastaaja ottaa palkkion vastaan, häneltä kysytään nimi sekä lähetysosoite. Nämä tiedot tallennetaan eri tietokantaan kuin tutkimuksen vastaukset ja säilytetään palkkioiden lähettämiseen saakka.

 

Suojaus

Pääsy tietoihin on niillä T-Median ja sen alihankkijoiden palveluksessa olevilla henkilöillä, joiden työtehtävien hoitaminen edellyttää tietojen käsittelyä. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Tiedot on suojattu asianmukaisella tavalla: tietokoneet ja -järjestelmät on suojattu teknologisin ratkaisuin. Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.

 

Vastaajan oikeudet

Tutkimuksiin osallistuminen on aina vapaaehtoista. Vastaajalla on oikeus tietää ja tarkastaa, mitä henkilö- ja taustatietoja hänestä on tallennettu.

Vastaaminen ei edellytä rekisteröitymistä. Vastaajilta ei kerätä vahvoja henkilötietoja.

Vastaajana sinulla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta tutkimuskutsuja. Jos kiellät tutkimuskutsujen lähettämisen, tallennamme tietosi (nimesi ja yrityksesi) kieltorekisteriin. Rekisteritietoja voidaan poistaa henkilön pyynnöstä. Pyynnön voi tehdä alla olevaan sähköpostiosoitteeseen tai kirjallisesti yhtiön toimipaikkaan.

Mikäli haluat poistua tutkimusrekisteristämme, lähetä pyyntö osoitteeseen: tutkimus@t-media.fi.

 

Muutokset tähän ilmoitukseen

T-Media voi tehdä muutoksia tähän tietosuojailmoitukseen ja siihen liittyviin tietoihin.

T-Media suosittelee, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

 

Tämä tietosuojailmoitus on viimeksi päivitetty 4.8.2021.