In English
02.11.2016 in

Targeting responsible summer jobsTavoitteena yli 50 000 vastuullista kesätyöpaikkaa

T-Media announces the launch of the Responsible Summer Job 2017 (Vastuullinen kesäduuni, VKD) campaign in Finland. The objective of the campaign is to offer young people more responsible summer job experiences, and over 50,000 jobs.

The results of the survey executed as a part of VKD last year indicate that the experience of a summer job increases interest towards work life, according to 82% of the young respondents.

For six consecutive years, the VKD campaign has challenged employers to offer young people more good-quality summer jobs. At the same time, hundreds of employers have made the valuable contribution of enhancing the summer employees’ work-life skills and their confidence in their own abilities.

”Good summer job experiences, and finding one’s strengths, are highly valuable in these times of rapid work-life transformation,” says Päivi Salminen-Kultanen, VKD project director. “For employers, offering a summer job is an excellent opportunity to make a good first impression on the next generation of professionals. 85% of those having had a responsible summer job were willing to recommend their employer to their friends.”

The Most Responsible Summer Job 2016 is a survey that was executed in conjunction with the VKD campaign last year. More than 5,000 young people, from 95 organisations offering responsible summer jobs, took the survey.

FEEDBACK RESULTS IN BETTER SUMMER JOB EXPERIENCES

The VKD campaign helps employers to understand what kind of expectations young people have as they are entering work-life, and to improve the processes connected with the organisation’s summer jobs. In 2017, the campaign’s main objective will be to help young people to identify their own strengths, and to help them enhance their summer job seeking skills. In last year’s study, giving feedback was the area requiring the most improvement from employers.

“Young people entering their first summer job first need to learn what kind of rules apply in work-life. To learn the ropes, they need a great deal of support, feedback and guidance,” says Liisa Tenhunen-Ruotsalainen, Director, Economic Information Office (TAT).

“This year, in collaboration with the employers, we will underline the significance of feedback, and create practices to increase the amount of feedback,” Päivi Salminen-Kultanen says. ”The immediate managers of the summer employees will play a key role in this.”

The VKD 2017 campaign will kick off 1 November 2016. All responsible summer vacancies are published online at kesaduuni.org, and at Oikotie, the employment site.

Register for the 2017 campaign (in Finnish) here.

The Responsible Summer Job 2017 campaign is a collaboration between the Finnish Economic Information Office (TAT), T-Media, Sonera, Nokia, Destia, S-Group and Oikotie. The campaign challenges employers to offer more high-quality summer jobs. The campaign’s employers have committed to the six principles of a good summer job: good application experience, meaningful work, induction and guidance, fairness and equality, appropriate salary, and written contract and letter of reference. In 2016, 327 employers took part in the VKD campaign offering more than 50,000 responsible summer jobs.Kesätyökokemus lisää kiinnostusta työelämää kohtaan. Näin toteaa 82 prosenttia Vastuullinen kesäduuni 2016 -kampanjan kyselyyn vastanneista nuorista. Nyt käynnistyvän Vastuullinen kesäduuni 2017 -kampanjan tavoitteena on tarjota nuorille entistä enemmän vastuullisia työkokemuksia ja ylittää 50 000 kesätyöpaikan raja.

Vastuullinen kesäduuni -kampanja on haastanut työnantajia tarjoamaan nuorille enemmän laadukkaita kesätyöpaikkoja jo kuuden vuoden ajan. Samalla sadat työnantajat ovat tehneet arvokasta työtä vahvistamalla nuorten työelämäosaamista sekä luottamusta omiin taitoihinsa.

– Nuorten hyvillä kesätyökokemuksilla ja omien vahvuuksien löytämisellä on suuri merkitys työelämän murroksessa. Työnantajalle kesätyön tarjoaminen on ainutlaatuinen tilaisuus tehdä hyvä ensivaikutelma tulevaisuuden osaajiin. Vastuullisissa kesätyöpaikoissa työskennelleistä 85 prosenttia olikin valmis suosittelemaan työnantajaansa kavereilleen, Vastuullinen kesäduuni -kampanjan projektijohtaja Päivi Salminen-Kultanen kertoo.

Vastuullisin kesäduuni 2016 -tutkimukseen vastasi kesä-heinäkuussa yli 5 000 nuorta 95 vastuullisesta kesätyöpaikasta.

 

Palautetta antamalla parempia kesätyökokemuksia

 

Vastuullinen kesäduuni -kampanja auttaa työnantajia ymmärtämään nuorten odotukset työelämää kohtaan ja kehittämään kesätyöhön liittyviä prosesseja. Tulevan toimintakauden tavoitteina on nuorten auttaminen omien vahvuuksiensa tunnistamisessa sekä kesätyönhakuun liittyvien taitojen kehittäminen. Kampanjan tutkimuksessa työnantajien suurimmaksi kehittämiskohteeksi nousi palautteen antaminen.

– Kaikkein nuorimpien ja ensimmäiseen kesätyöhönsä tulevien pitää ensimmäiseksi oppia työelämän pelisäännöt. Tässä he tarvitsevat paljon tukea, palautetta ja opastusta, johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen Taloudellinen tiedotustoimisto TATista sanoo.

– Yhdessä kampanjan työnantajien kanssa tulemme painottamaan palautteen merkitystä ja luomaan käytäntöjä palautteen antamisen lisäämiseksi. Tässä avainasemassa ovat kesätyöntekijöiden lähimmät esimiehet, Päivi Salminen-Kultanen summaa.

 

Vastuullinen kesäduuni 2017 -kampanja käynnistyy 1.11.2016. Kaikki vastuulliset kesätyöpaikat tulevat löytymään Kesaduuni.org-sivustolta sekä Oikotieltä.

 

Ilmoittautuminen vuoden 2017 kampanjaan täältä.

 

Vastuullinen kesäduuni 2017 -kampanja on Taloudellinen tiedotustoimisto TATin, T-Median, Soneran, Nokian, Destian, S-ryhmän ja Oikotie Työpaikkojen yhteinen kampanja, joka haastaa työnantajat tarjoamaan nuorille enemmän laadukkaita kesätyöpaikkoja. Kampanjan työnantajat ovat sitoutuneet kuuteen hyvän kesätyön periaatteeseen: hyvä hakijakokemus, mielekäs työ, perehdytys ja ohjaaminen, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, kohtuullinen palkka sekä kirjallinen työsopimus ja todistus. Vuonna 2016 kampanjaan osallistui 327 työnantajaa, jotka tarjosivat 50 000 vastuullista kesätyöpaikkaa.