Tapahtuman tietosuojailmoitus

Rekisterinpitäjä 

T-Media Oy (1099844-1)
Eteläinen Makasiinikatu 4
00130 Helsinki

 

Rekisteritiedoista vastaava henkilö

Eila Lahti, tiedonkeruupäällikkö
eila.lahti@t-media.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tietoja käytetään, kun kerätään ilmoittautuminen T-Median järjestämiin tapahtumiin.

Tietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a -kohtaan.

Osallistujista kerätään tarvittavat henkilötiedot tapahtuman järjestämiseksi sekä tapahtumasta tiedottamiseksi. Keräämme käyttäjästä vain käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja.

 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

  • Tapahtuman järjestäminen ja erityistarpeiden huomioiminen
  • Tapahtumasta kertominen ja tiedottaminen
  • Tapahtuman palautteen kerääminen
  • Tapahtuman jälkiviestintä
  • Vastaavien tapahtumien markkinointi

 

Tietolähteet ja tietosisältö

Säännönmukaisia tietolähteitä ovat osallistujan ilmoittamat tiedot. Tiedot kerätään ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittautumislomakkeen kautta.
Myös sähköpostitse, puhelimitse tai tapaamisessa ilmoittamisia tietoja voidaan tallentaa, mikäli niillä on vaikutusta järjestelyihin.

Ilmoittautuneilta kerätään seuraavat tiedot:

§  nimi

§  sähköpostiosoite

§  asema/työnimike

§  yrityksen / organisaation nimi

 

Ilmoittautumisen yhteydessä voi ilmoittautunut tilata myös uutiskirjeen.

 

Tietojen luovutukset

Pääsy tietoihin on niillä T-Median ja sen alihankkijoiden palveluksessa olevilla henkilöillä, joiden työtehtävien hoitaminen edellyttää tietojen käsittelyä. Tiedot on suojattu asianmukaisella tavalla: tietokoneet ja -järjestelmät on suojattu teknologisin ratkaisuin. Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään, kunnes tapahtumaan liittyvät toimenpiteet on toteutettu (esim. tapahtuman ennakko- ja jälkiviestintä).
Uutiskirjeen tilanneiden sähköpostiosoite säilytetään niin kauan kuin tilattu uutiskirje ilmestyy tai kunnes henkilö poistuu sähköpostilistalta.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta

 

Tämä tietosuojailmoitus on viimeksi päivitetty 24.7.2023.