Ajankohtaista T-Medialla

ESG ja yhtiön maine kestävän kasvun ja omistaja-arvon rakentajana -webinaari tallenteena

T-Median juhlavuoden ensimmäisessä tapahtumassa paneuduttiin ESG:n ja maineen vaikutukseen yhtiön omistaja-arvoon, sijoittajien käytökseen, asiakkaiden suosituksiin sekä työvoiman saatavuuteen. Tilaisuus on katsottavissa kokonaisuudessaan tallenteena alta.     Boydenin ja T-Median yhteiswebinaari paneutui ESG:n sekä maineen omistaja-arvovaikutukseen ja konkreettisiin keinoihin, joilla hallitus voi ohjata yhtiötä näiden teemojen osalta. ESG:llä tarkoitetaan yhtiöiden ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hallintotapaan liittyviä […]