Tietosuojaseloste markkinointirekisteristä

1. Rekisterinpitäjä

T-Media Oy (1099844-1)

Eteläinen Makasiinikatu 4

00130 Helsinki

 

2. Rekisteritiedoista vastaava henkilö

Eila Lahti, tiedonkeruupäällikkö

eila.lahti@t-media.fi

 

3. Rekisterin nimi

T-Median markkinointirekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu T-Median oikeutettuun etuun. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on viestiä T-Median toiminnasta. Rekisteristä tehdään otoksia T-Median sähköpostitse ja puhelimitse toteutettaviin markkinointitoimenpiteisiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

–       Nimi

–       Sähköpostiosoite

–       Matka- ja/tai muu puhelinnumero

–       Organisaatio ja asema

–       Organisaation osoitetiedot

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää yleisesti saatavilla olevista julkisista lähteistä. Tiedot voidaan saada myös rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi T-Median uutiskirjeen tilaamisen tai tapahtumien ilmoittautumisen yhteydessä.

 

7. Rekisteritietojen suojauksen periaatteet ja luovutus eteenpäin

Pääsy tietoihin on niillä T-Median ja sen alihankkijoiden palveluksessa olevilla henkilöillä, joiden työtehtävien hoitaminen edellyttää tietojen käsittelyä. Tiedot on suojattu asianmukaisella tavalla: tietokoneet ja -järjestelmät on suojattu teknologisin ratkaisuin. Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.

 

8. Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Käytämme uutiskirjeiden lähetyksessä MailChimp-palvelua ja tiedot saattavat MailChimp-palvelun sisällä siirtyä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. MailChimp-palvelun tietosuojasta tarkemmin: mailchimp.com/legal.

Henkilötiedot ovat MailChimpillä suojattuna henkilötietolain ja GDPR:n edellyttämällä tavalla.

Voit milloin tahansa muokata tietojasi sähköpostissa saapuvan uutiskirjeen lopussa olevasta linkistä tai lopettaa uutiskirjeen tilauksen kirjeen lopussa olevasta linkistä.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle (pl. edellä mainittu MailChimp-palvelu).

 

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

–        saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;

–        oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu;

–        vaatia epätarkan tai virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;

–        vaatia henkilötietojensa poistamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö sähköpostitse tai kirjallisesti yhtiön toimipaikkaan. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

 

10. Tietojen säilytysaika

Rekisterissä olevia henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

11. Tietojen poistaminen

Rekisteritietoja voidaan poistaa henkilön pyynnöstä. Pyynnön voi tehdä alla olevaan sähköpostiosoitteeseen tai kirjallisesti yhtiön toimipaikkaan. Mikäli haluat poistua markkinointirekisteristämme, lähetä pyyntö osoitteeseen: tutkimus@t-media.fi

 

12. Muutokset tähän selosteeseen

T-Media voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. T-Media suosittelee, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

 

 

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 11.8.2021.