Tietosuojaseloste markkinointirekisteristä

1. Rekisterinpitäjä

T-Media Oy (1099844-1)

Eteläinen Makasiinikatu 4

00130 Helsinki

 

2. Rekisteritiedoista vastaava henkilö

Eila Lahti, Tiedonkeruupäällikkö

eila.lahti@t-media.fi

 

3. Rekisterin nimi

T-Median markkinointirekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on viestiä T-Median toiminnasta. Rekisteristä tehdään otoksia T-Median sähköpostitse ja puhelimitse toteutettaviin markkinointitoimenpiteisiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

– Nimi

– Sähköpostiosoite

– Matka- ja/tai muu puhelinnumero

– Organisaatio ja asema

– Organisaation osoitetiedot

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää yleisesti saatavilla olevista julkisista lähteistä.

 

7. Rekisteritietojen suojauksen periaatteet ja luovutus eteenpäin

Pääsy tietoihin on niillä T-Median ja sen alihankkijoiden palveluksessa olevilla henkilöillä, joiden työtehtävien hoitaminen edellyttää tietojen käsittelyä. Tiedot on suojattu asianmukaisella tavalla: tietokoneet ja -järjestelmät on suojattu teknologisin ratkaisuin. Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.

 

8. Tietojen säilytysaika

Rekisterissä olevia henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

9. Tietojen poistaminen

Rekisteritietoja voidaan poistaa henkilön pyynnöstä. Pyynnön voi tehdä alla olevaan sähköpostiosoitteeseen tai kirjallisesti yhtiön toimipaikkaan.

 

Mikäli haluat poistua markkinointirekisteristämme, lähetä pyyntö osoitteeseen: 

tutkimus@t-media.fi