In English
11.12.2023 in

Luottamuksen rakentaminen liiketoiminnassa: parhaat käytännöt

Luottamuksen rakentaminen liiketoiminnassa: parhaat käytännöt

T-Media on suomalainen tutkimusyhtiö, joka keskittyy auttamaan organisaatioita luottamuksen ja maineen mittaamisessa ja kehittämisessä. Yrityksemme tavoitteena on vaikuttaa organisaatioiden johtamiseen sidosryhmien ja yhteiskuntien kannalta kestävämpään suuntaan. Luomme ratkaisuja, jotka auttavat organisaatioita vahvistamaan asiakkaiden luottamusta ja mainetta, ja vaikutamme siten maailmaan ympärillämme.

Yrityksemme juuret suomalaisessa tiedeyhteisössä

T-Media syntyi vuonna 1997 kolmen opiskelijan haaveesta, kun TKK:n rehtori Paavo Uronen tuki heitä. Perustajiemme Harri Leinikan, Petja Partasen ja Ari Nykäsen osaaminen yhdisti tekniset ja kaupalliset tieteet sekä taiteen osaamisen. Tämä poikkitieteellinen lähestymistapa on juurtunut T-Median toimintaan, ja se jatkuu edelleen osana Aalto-yliopiston henkeä.

T-Median ensimmäinen tavoite oli yhdistää yliopistoja, elinkeinoelämää ja teekkareita toisiinsa. Näin autamme opiskelijoita näkemään työelämässä uusia kiinnostuksen kohteita ja yrityksiä saamaan parhaita tekijöitä. Aluksi keskityimme vaikuttaviin sisältöihin, ja pian aloimme myös tehdä tutkimuksia. Yli 20 vuoden toimintamme aikana olemme tehneet yli 2000 Luottamus&Maine-tutkimusta 40 eri maassa ja palvelleet laajaa asiakaskuntaa.

Vahvaa osaamista ja laadukasta tutkimusta

T-Media panostaa laadukkaaseen tutkimukseen ja poikkitieteelliseen osaamiseen. Vaikuttavuuden mittaaminen ja analytiikka ovat keskeisiä työkalujamme, joita hyödynnämme myös globaalien kriisien aikana. Kehitysjohtajanamme Riku Ruokolahdella on laaja kokemus alalta, ja hän on toiminut tehtävässään jo kolmella eri vuosikymmenellä. Markkinoiden tarpeiden ymmärtäminen ja asiakkaiden kuunteleminen ovat meille tärkeitä periaatteita.

Yhteistyötahoina Taloudellinen Tiedotustoimisto TAT ja Sanoma Media Finland

T-Median matkalla meitä ovat vauhdittaneet osaomistajanamme toimineet Taloudellinen Tiedotustoimisto TAT ja Sanoma Media Finland. Amit kuka vuonna 2018 osti alkuperäisen mediatoimintamme. Tämän jälkeen olemme voineet keskittyä entistä paremmin tutkimustoimintaamme. Olemme jälleen yrittäjävetoinen yhtiö, jolla on yhteinen fokus, raamit ja suunta. Tutkimustemme avulla todennamme maineen liiketoimintavaikutukset ja kehitämme organisaatioiden johtamista sidosryhmien ja yhteiskuntien kannalta kestävästi.

Tulevaisuuden suunnitelmat ja kasvu

Tiedämme, että olemme vasta alussa. Seuraamme asiakkaidemme mainetta yhä useammilla sidosryhmillä ja maissa. Tärkeä perustamme on Luottamus&Maine-malli ja kasvava datapankkimme, jonka avulla voimme tehdä kehittyneempää analytiikkaa ja seurata vaikuttavuutta. Tämä tietämys puolestaan kehittyy jatkuvassa vuoropuhelussa asiakkaidemme kanssa. T-Mediassa yhdistämme erikoisosaamisemme ja luomme yhteistä tietämystä. Meillä on tiimissämme henkilöitä, jotka ovat erikoistuneet eri aloille, kuten taloustieteeseen, tutkimukseen, data-analytiikkaan ja markkinointiin. Luomme oman polkumme luottaen toisiimme ihmisinä ja ammattilaisina.

Ensiluokkaiset työkalut ja ammattitaitoinen neuvonantotiimi

Datatamme avulla voimme mitata ja rakentaa asiakkaidemme arvokkainta aineetonta pääomaa – luottamusta ja mainetta – Suomessa ja maailmanlaajuisesti. Ammattitaitoinen neuvonantotiimimme ja jatkuva kehittyminen mahdollistavat tämän. Jatkamme työtämme auttaaksemme organisaatioita vahvistamaan luottamusta ja parantamaan mainettaan sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Artikkelin lähde: T-Media

Related Articles