Kiitos! Tack!

Kiitos mielenkiinnosta tutkimustamme kohtaan – kysymme tarkempia mielipiteitä vastaajilta, jotka tuntevat tutkimamme organisaation vähintään nimeltä.  – T-Median tutkimustiimi

 

Tack för intresset för vår undersökning – vi frågar efter mer detaljerade åsikter av de tillfrågade, som känner organisationen åtminstone till namnet.  – T-Media forskningsteam

 

Olemme T-Medialla sitoutuneet toimimaan vastuullisena yrityskansalaisena ja inspiroimaan arvoketjumme sekä yhteiskuntamme kaikkia toimijoita yritysvastuun jatkuvaan kehittämiseen.

Lue lisää T-Median vastuullisuudesta