LUOTTAMUS&MAINE-TUTKIMUS

REPUTATION&TRUST

T-Median analytiikka- ja tutkimuspalvelujen ytimessä on huippuluokan maine- ja bränditutkimusmalli Luottamus&Maine.

Tarjoamme sinulle yhtenäisen tutkimusmallin, joka selvittää organisaatiosi maineen suuren yleisön, potentiaalisten työnhakijoiden, median ja muiden sidosryhmien keskuudessa.

Luottamus&Maine-tutkimus tarjoaa 360 asteen kuvan organisaationne maineesta ​​ja sidosryhmäsuhteista. Laaja tietokantamme mahdollistaa vertailuanalyysin eri kilpailijoiden ja toimialojen välillä.

Luottamus&Maine-tutkimus on ollut käytössä asiakkaillamme yli 30 maassa. Se voidaan toteuttaa missä tahansa sidosryhmässä ympäri maailman. Tutkimuksemme perustuu parhaisiin käytäntöihin ja akateemisiin lähteisiin maailmanlaajuisesti.

Yhdenmukaistetut mittarimme tarjoavat hyvän perustan organisaation sitouttamiselle, tavoitteiden määrittelylle ja tulosten seurannalle. Tästä syystä monet organisaatiot ovat sitoneet tutkimusmallin johtamis- ja palkitsemiskäytäntöihinsä.

Luottamus&Maine antaa sinulle selkeän kuvan siitä, mitkä maineenne osa-alueet vaikuttavat sidosryhmienne käyttäytymiseen kaikkein eniten.

MIKSI ORGANISAATIOIDEN KANNATTAA MITATA JA SEURATA MAINETTAAN?

Maine vaikuttaa tutkitusti ihmisten luottamukseen, asenteisiin ja käyttäytymiseen organisaatiota kohtaan. Organisaation olemassaolo ja sen menestys määräytyvät sidosryhmien käyttäytymisen perusteella.

Luottamus&Maine-tutkimus mittaa ja havainnollistaa tilastollisen yhteyden maineen ja sidosryhmien käyttäytymisen välillä. Mallin avulla organisaatiot voivat muuttaa maineensa mitattavissa ja johdettavissa olevaksi kilpailukykytekijäksi.

Tutkimusmallimme auttaa sinua seuraamaan maineen  ja sidosryhmätukenne kehitystä. Tilastollisten analyysien avulla tunnistamme maineen tärkeimmät kehityskohteet: ne osa-alueet, jotka vaikuttavat sidosryhmien käyttäytymiseen kaikkein eniten.

LUOTTAMUS&MAINE-TUTKIMUS AUTTAA SINUA
  • saamaan yksityiskohtaisen ymmärryksen maineestanne ja sen rakenteesta
  • seuraamaan maineenne kehitystä ja asettamaan mitattavissa olevat tavoitteet
  • ymmärtämään vahvuutenne ja priorisoimaan toimenpiteitä, joita tarvitaan sidosryhmien tuen vahvistamiseksi
  • vertailemaan mainetta kilpailijoidenne maineeseen ​​ja hankkimaan tietoa alanne yleisestä mainetasosta.

LUOTTAMUS&MAINE-MALLIN TÄRKEIMMÄT HYÖDYT JA OMINAISUUDET

KONKREETTISUUS

Luottamus&Maine selvittää maineen tason ja rakenteen, mutta ennen kaikkea se osoittaa konkreettiset painotukset ja toimenpiteet maineen ja sidosryhmätuen kehittämiseksi.

VISUAALISUUS JA SELKEYS

Havainnollisen esitystavan ansiosta tutkimustulokset on helppo ymmärtää ja tarvittaessa jalkauttaa koko organisaation käyttöön.

SOVELTUVUUS

Luottamus&Maine-mallilla voidaan tutkia erilaisia organisaatioita, ja malli mahdollistaa vertailun niiden välillä. Yhtenäinen mittaristo auttaa omien tulosten tulkinnassa, tavoitteiden asettamisessa ja tulosten seurannassa. Mallilla voidaan tutkia myös eri sidosryhmiä.

KOKONAISVALTAISUUS

Luottamus&Maine antaa kokonaisvaltaisen kuvan organisaation toiminnasta. Se auttaa ymmärtämään ja näkemään, miten moninaiset asiat vaikuttavat organisaation maineeseen ja sidosryhmien käyttäytymiseen.

TIETEELLISESTI KEHITETTY, KÄYTÄNNÖSSÄ KOETELTU

Menetelmällä on vahva akateeminen pohja. Malli on käytössä yli 200 organisaatiossa ja yli 20 eri kieliversiolla ympäri maailmaa.


Lisätietoa:

Riku Ruokolahtikehitysjohtaja
MBA, maineenhallinnan sertifikaatti
riku.ruokolahti@t-media.fi
+358 400 512 200

T-MEDIA OY

EVIDENCE BASED REPUTATION ADVISORY

ETELÄINEN MAKASIINIKATU 4 A, 2 krs. 00130 HELSINKI

© T-MEDIA 1997 - 2020