PROFESSIONALS-TUTKIMUS: TYÖ ON TÄRKEÄMPÄÄ YLI VIISIKYMPPISILLE KUIN NUOREMMILLE

Työ on isompi osa elämää yli 50-vuotiaille korkeasti koulutetuille työssäkäyville kuin nuoremmille polville. Hyvin tärkeänä työtä pitää 80 prosenttia yli viisikymppisistä, kun alle 30-vuotiaista työllisistä näin ajattelee 70 prosenttia.

Korkeasti koulutettujen työssäkäyvien vanhempi polvi ajattelee useammin myös työnantajan parasta, vaikka se aiheuttaisikin itselle ylimääräistä vaivaa (66 %). Alle kolmekymppisistä työnantajansa puolesta uhrautuisi vain 52 prosenttia.

-Kun sodanjälkeen syntyneet sukupolvet vaihtuvat nuoriin tulevina vuosina, yleisasenne työelämässä muuttuu selvästi, konsultti Päivi Salminen-Kultanentutkimus- ja mediayhtiö T-Mediasta sanoo.

Tiedot käyvät ilmi T-Median tänään julkaisemasta Professionals-tutkimuksesta. Professionals on poikkeuksellisen kattava tutkimus korkeasti koulutettujen suomalaisten työelämää koskevista arvoista ja asenteista. Tutkimuksen internetkyselyyn vastasi yhteensä 22 185 eri-ikäistä työssäkäyvää suomalaista kesäkuussa 2008.

Salminen-Kultasen mukaan myös nuoret ovat hyvin sitoutuneita työhönsä mutta enemmän omaan uraansa kuin vanhemmat. Esimerkiksi alle kolmekymppisistä jopa 26 prosenttia sanoo jo nyt lykänneensä perheen perustamista uransa takia. Yli 50-vuotiaista näin muistaa tehneensä vain 7 prosenttia.

– Nuorilla on valtava paine siitä, että pitäisi pärjätä työelämässä, mutta samalla olla hyviä vanhempia. Monet saattavat odottaa aikaa, jolloin on valmis vetäytymään muutamaksi vuodeksi hektisimmästä työelämästä perustamaan perhettä, Salminen-Kultanen miettii.

Ruuhkavuodet näkyvät asenteissa: kolme–nelikymppiset ovat vähiten halukkaita tekemään ylitöitä (51 %). Kaikkein valmiimpia ylitöihin ovat yli viisikymppiset (65 %). 30–40-vuotiaat ovat useimmin myös sitä mieltä, että työn merkitys korostuu liikaa nyky-yhteiskunnassa.

– Uskon, että yrityksissä ja muissa organisaatioissa huomioidaan vähitellen eri-ikäisten työntekijöiden hyvin erilaiset tarpeet toimintatavoissa tai vaikka työsuhde-eduissa. Tämä on tärkeää siksikin, että työikäisiä on Elinkeinoelämän Keskusliiton laskujen mukaan vuonna 2025 jopa 270 000 vähemmän kuin nyt, Salminen-Kultanen sanoo.

Kun tarkastellaan palkkatyytyväisyyttä toimialoittain huomataan, että suurempipalkkaisilla aloilla ollaan keskimäärin tyytymättömämpiä palkkoihin kuin matalapalkkaisilla. Mitä korkeampi palkka, sitä pidempiä ovat työviikot ja sitä useammin he kokevat, että työ vie liikaa aikaa. Yli 7000 euroa ansaitsevista 39 prosenttia sanoo työn vievän liikaa aikaa, kun alle 2000 euroa tienaavista samoin ajattelee 21 prosenttia. Myös miesten ja naisten välillä on eroja: miesten palkka on kaikissa ikäryhmissä korkeampi kuin naisten, mutta naiset ovat kuitenkin keskimäärin miehiä tyytyväisempiä palkkaansa. 41 prosenttia tutkimukseen vastanneista naisista on tyytyväinen palkkaansa kun vastaava luku miehillä on 31.

Lisätiedot:
Konsultti Päivi Salminen-Kultanen, T-media Oy
gsm 040 727 9717, paivi.salminen (at) t-media.fi

Professionals-tutkimus on osa T-Median tutkimuskokonaisuutta, jossa selvitetään suomalaisten mielipiteitä ja asenteita työelämää kohtaan. Tutkimuksiin on vuoden 2008 aikana vastannut yli 45 000 suomalaista. 

T-Media Oy on erikoistunut työnantajamielikuvan rakentamiseen, konsultointiin ja johtamiseen sekä opiskelija- ja nuorisoviestintään.

T-MEDIA OY

EVIDENCE BASED REPUTATION ADVISORY

ETELÄINEN MAKASIINIKATU 4 A, 2 krs. 00130 HELSINKI

© T-MEDIA 1997 - 2020