Palvelurekisteri

Henkilötietolain (523 /99)10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

T-media Oy
Eteläinen Makasiinikatu 4
00130 Helsinki

2. Rekisteritiedoista vastaava henkilö

Harri Leinikka
harri.leinikka (at) t-media.fi

3. Rekisterin nimi

T-Median palvelurekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Palvelurekisteriin kuuluville lähtetään sähköpostitse tietoja erilaisista potentiaalisista työnantajista ja uramahdollisuuksista.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää sähköpostiosoitteen, vastaajan ilmoittamat demografiset muuttujat ja preferenssit työnantajan valintaan liittyen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kuuluvat ovat itse ilmoittautuneet palvelurekisteriin vastatessaan T-Median tuottamaan kyselyyn. Kaikki rekisterin sisältämät tiedot pohjautuvat rekisteriin kuuluvien henkilöiden omiin vastauksiin.

7. Rekisteritietojen luovutus eteenpäin

Tietoja ei luovuteta eteenpäin, sähköpostien lähetys tapahtuu ainostaan T-Median toimesta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot säilytetään ainoastaan sähköisessä muodossa. Pääsy tietoihin on niillä T-Median palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Tiedot on suojattu salasanalla.

9. Tietojen poistaminen

Rekisteritietoja voidaan poistaa henkilön pyynnöstä. Pyynnön voi tehdä alla olevaan sähköpostiosoitteeseen tai kirjallisesti yhtiön toimipaikkaan.

Mikäli haluat poistua palvelurekisteristämme, lähetä pyyntö osoitteeseen: 

tutkimus@t-media.fi

T-MEDIA OY

EVIDENCE BASED REPUTATION ADVISORY

ETELÄINEN MAKASIINIKATU 4 A, 2 krs. 00130 HELSINKI

© T-MEDIA 1997 - 2020