T-MEDIAN TYÖNANTAJAKUVA 2016 -TUTKIMUS: SUPERCELL ON SUOMEN MAINEIKKAIN TYÖNANTAJA

T-Median työnantajakuvatutkimus selvitti maineikkaimmat työnantajat tekniikan ja kaupallisten alojen osaajien keskuudessa. Ensimmäisen sijan vei peliyhtiö Supercell. Viiden parhaan joukkoon ylsivät lisäksi Kone, Vincit, Reaktor ja Google.

Tutkimus toteutettiin T-Median Luottamus&Maine-mallilla, jossa vastaajat arvioivat työnantajan hallintoa, taloutta, johtamista, uusiutumista, vuorovaikutusta, vastuullisuutta, tuotteita ja palveluita sekä työntekijöiden kohtelua.

L&M_800px

– Kone ja Google ovat jo vuosia olleet T-Median työnantajamainetutkimusten menestyjiä. Sen sijaan muut isot työnantajat ovat joutuneet luovuttamaan paikkansa uuden polven pienemmille työnantajille, kuten Supercell, Vincit ja Reaktor, jotka ovat tunnettuja työntekijäkeskeisestä yrityskulttuuristaan. Muutos on ollut nopea ja tämä on todellinen myrskyvaroitus muille isoille työnantajille, toteaa T-Median liiketoimintajohtaja Päivi Salminen-Kultanen.

TOP5_2016__

Huonomaineisimmiksi työnantajiksi vastaajat arvioivat Talvivaaran, Postin, Stockmannin, Tiedon ja VR:n.

Naisille on tärkeää työpaikan ilmapiiri. Miehille hyvä palkkataso.

Työnantajan maineen lisäksi tutkimuksessa mitattiin työpaikan yksittäisiä valintaperusteita. Tärkeimmiksi valintakriteereiksi nousivat mielenkiintoiset työtehtävät, hyvä palkkaus ja työilmapiiri. Mahdollisuus tehdä työtä, jonka kokee merkitykselliselliseksi koettiin hieman tärkeämpänä kuin varmuus työsuhteen jatkuvuudesta.

Mielenkiintoiset työtehtävät on yhtä tärkeä työpaikan valintakriteeri sekä naisille että miehille. Miehet ja naiset arvostavat yhtä paljon myös uralla etenemistä joko asiantuntijana tai esimiehenä. Sukupuolten välillä on kuitenkin eroa siinä, että naisille työpaikan ilmapiiri on tärkeämpää kuin hyvä palkkataso. Miehet asettavat palkan ilmapiirin edelle. Naisista vajaa kolmannes piti työilmapiiriä tärkeänä työpaikan valinnassa, miehistä noin viidennes. Miehistä 44 prosenttia valitsi hyvä palkkatason kolmen tärkeimmän työpaikan valintakriteerin joukkoon, naisista 35 prosenttia.

Nuoret ja työntekijäasemassa olevat arvostavat hyvää työilmapiiriä

Eroja työpaikan valintaperusteissa on myös eri ikäisten työntekijöiden sekä eri organisaatioasemassa olevien välillä. Työilmapiiri on erityisen tärkeää nuorimmille ja työntekijäasemassa oleville vastaajille. Opiskelijoista 31 prosenttia ja työntekijöistä 35 prosenttia valitsi ilmapiirin kolmen tärkeimmän työpaikan valintakriteerin joukkoon. Sen sijaan ylimmän johdon edustajista vain 13 prosenttia pitää ilmapiiriä tärkeänä valintakriteerinä.

– Erityisesti työelämän uusi sukupolvi odottaa työltä mielekästä sisältöä elämään, ei vain toimeentuloa. Tämä haastaa työnantajat panostamaan ilmapiiriin, viihtyvyyteen sekä parempaan viestintään. Löytääkseen oikeat tekijät oikeisiin tehtäviin, työnantajien ja rekrytoijien on tärkeää tunnistaa, että eri ihmiset arvioivat yrityksiä kokonaisuutena, seuraten työnantajuuden lisäksi myös yrityksen johtamista, hallintoa, vastuullisuutta, innovatiivisuutta, taloutta, tuotteita ja palveluita vuorovaikutusta yhteiskuntaan, Salminen-Kultanen ohjeistaa.

Työnantajakuva 2016 -tutkimus toteutettiin kahdessa vaiheessa: Esitutkimuksessa 583 tekniikan ja kaupallisten alojen osaajaa nimesi spontaanisti kaksi hyvä- ja huonomaineista työnantajaa. Eniten mainintoja saaneet työnantajat tutkittiin varsinaisessa mainetutkimuksessa, johon vastasi 1999 henkilöä.

Vastaajista 957 oli tekniikan ja 1042 kaupallisen alan osaajaa. Vastaajat antoivat yhteensä 5968 yritysarviota.

Tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä lomakekyselyllä 7.4-3.5.2016 yhteistyössä Suomen ekonomit – Finlands ekonomer ry:n, Tradenomiliitto TRAL ry:n, Insinööriliiton IL ry:n, Tekniikan akateemiset TEK ry:n kanssa. Näitä täydensi otos T-Median omasta tutkimusrekisteristä sekä alojen korkeakoulujen opiskelija- ja alumnirekistereistä.

T-Media on maineen mittaamiseen ja kehittämiseen erikoistunut tutkimus- ja viestintäyhtiö.

Lisätietoja:
Liiketoimintajohtaja Päivi Salminen-Kultanen
T-Media Oy
Puh. 040 727 9717
paivi.salminen-kultanen(a)t-media.fi
www.t-media.fi

Tutustu Helsingin Sanomissa 17.5.2016 julkaistuu tutkimusuutiseen  tästä >>

Työnantajakuva 2016:

5 parasta
Supercell 4.29
Kone 4.28
Vincit 4.27
Reaktor 4.20
Google 3.88

5 heikointa
Talvivaara 1.51
Posti 2.50
Stockmann 2.65
Tieto 2.67
VR 2.73

Yli 4.00: erinomainen tulos
3.50 – 3.99: hyvä tulos
3.00 – 3.49: kohtalainen tulos
Alle 3.00: erittäin heikko tulos

T-MEDIA OY

EVIDENCE BASED REPUTATION ADVISORY

ETELÄINEN MAKASIINIKATU 4 A, 2 krs. 00130 HELSINKI

© T-MEDIA 1997 - 2020