IT-alan työnantajakuvatutkimus: Start-up -yritykset haastavat isot IT-alan työnantajat

IT-alasta kiinnostuneiden korkeakouluopiskelijoiden ja korkeasti koulutettujen työssä olevien keskuudessa kiinnostavin työnantaja on kirkkaasti Google Microsoftin jäädessä kakkoseksi. Opiskelijoiden keskuudessa kolmanneksi kiilaa Rovio, työssä olevien keskuudessa kolmas sija menee Samsungille. Start-up yritykset haastavat isot IT-alan työnantajat sijoittuen molemmissa vastaajaryhmissä jo kuudennelle sijalle.

Tiedot käyvät ilmi T-Median lokakuussa toteuttamasta IT-alan työnantajakuvatutkimuksesta, johon vastasi yhteensä 546 alasta kiinnostunutta korkeakouluopiskelijaa ja korkeasti koulutettua työssä olevaa.

Vastaajat kuvailevat Googlea nuoreksi ja innovatiiviseksi työnantajaksi, joka antaa tilaa luovuudelle ja kehittymiselle. Microsoft nähdään isona ja vakaana työnantajana, joka tarjoaa mahdollisuuden edetä uralla. Vastaajat kokevat start-up yritykset dynaamisina, innovatiivisina ja kasvuhakuisina työnantajina. Vastaajien mielestä start-up yrityksissä kaikki puhaltavat yhteen hiileen, niissä on tekemisen meininki ja hyvä pöhinä. Start-up yrityksien koetaan tarjoavan ajankohtaisia työtehtäviä ja niissä pääsee touhuamaan uusien asioiden parissa.

– Nouseva trendi IT-alasta kiinnostuneiden korkeakouluopiskelijoiden ja työssä olevien korkeasti koulutettujen keskuudessa on yhä suurempi kiinnostus työskennellä alle 50 hengen yrityksissä. Näin ajattelee jo 22 prosenttia vastaajista, kun vastaavasti 29 prosenttia on kiinnostunut työskentelemään keskisuurissa ja suurissa IT-alan yrityksissä IT-alasta kiinnostuneet arvostavat erityisesti hyvää työilmapiiriä ja työn haasteellisuutta. Juuri näiden asioiden uskotaan toteutuvan start-up yrityksissä, toteaa T-Median liiketoimintajohtaja Päivi Salminen-Kultanen

MONET IT-ALALLA TYÖSKENTELEVÄT KOKEVAT ESIMIEHIENSÄ OLEVAN JOKO FYYSISESTI TAI HENKISESTI POISSAOLEVIA

Tutkimuksessa selvitettiin myös vastaajien mielikuvia lähiesimiestyöskentelystä. 57 prosenttia alalla työskentelevistä arvioi lähiesimiestyöskentelyn erittäin tai melko hyväksi. 43 prosenttia vastaajista on sitä mieltä että lähiesimiestyöskentely alalla ei ole hyvää. Esimieheltä toivotaan ennen kaikkea avointa viestintää, tukea kouluttautumiseen sekä huomioon ottamista päätösten teossa. Myös perehdytys nähdään tärkeänä osa-alueena lähiesimiestyössä. Monet IT-alalla työskentelevät kertovat esimiehiensä olevan joko fyysisesti tai henkisesti poissaolevia. Osa puolestaan antaa kiitosta välittävästä ja kannustavasta johtamisesta.

Tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 7.-25.10.2013. Tutkimuksessa mitattiin 30 IT-alan työnantajan kiinnostavuutta sekä kartoitettiin alan työtehtäviin ja työpaikkoihin liittyviä toiveita ja odotuksia.

T-Media Oy on työnantajakuvaan ja maineeseen erikoistunut tutkimus- ja viestintäyhtiö. Olemme osa Taloudellista tiedotustoimistoa TATia yhdessä Finnfactsin kanssa ja edustamme Suomessa Reputation Institutea.
Lisätietoja antaa:

Päivi Salminen-Kultanen
Liiketoimintajohtaja
T-Media
paivi.salminen-kultanen@t-media.fi
m. 040 727 9717

 

Suosituimmat työnantajat / korkeakouluopiskelijat

% vastaajista kiinnostunut työnantajasta

1

Google

72

2

Microsoft

60

3

Rovio

59

4

IBM

57

5

Samsung

55

6

IT-alan start-up yritykset

47

7

HP

47

8

Nokia

42

9

Nokia Solutions and Networks

42

10

Fujitsu

41

Suosituimmat työnantajat / korkeakoulutetut työssä olevat

% vastaajista kiinnostunut työnantajasta

1

Google

71

2

Microsoft

55

3

Samsung

53

4

Rovio

52

5

IBM

50

6

IT-alan start-up yritykset

47

7

Nokia Solutions and Networks

38

8

HP

38

9

Reaktor

37

10

Supercell

36

T-MEDIA OY

EVIDENCE BASED REPUTATION ADVISORY

ETELÄINEN MAKASIINIKATU 4 A, 2 krs. 00130 HELSINKI

© T-MEDIA 1997 - 2020