Maine- ja vastuullisuusstrategiat

Miten tärkeitä maine ja yritysvastuu ovat organisaationne toiminnalle? Miten hyvin ne on huomioitu organisaation strategiassa?

Monissa organisaatioissa ei vielä riittävän hyvin. Kyse ei ole enää vain lainsäätäjien vaatimuksista ja standardien täyttämisestä: asiakkaat, sijoittajat, työntekijät ja kumppanit ovat nostaneet vaatimuksensa uudelle tasolle.

Maine- ja vastuullisuusstrategiat ovat T-Media Relationsin erikoisosaamista. Tuomme maine- ja yritysvastuutematiikkaan ylimmän johdon ja hallituksen strategisen arvonkehityksen näkökulman.

Viimeisen kahden vuoden aikana olemme auttaneet yli 20 organisaation ylintä johtoa ja hallitusta – työskennellen yli 100 johtajan kanssa maineen ja vastuullisuuden strategisen suunnan määrittämiseksi. Datapankkimme koostuu pitkistä aikasarjoista ja yli 100 000 maine- ja vastuullisuusarviosta sekä niiden liiketoimintavaikutuksista eri toimialoilla.

Kiitetyt strategiset työkalumme ovat Vastuullisuuden voimakenttä ja Mainealusta, joihin olemme käsin poimineet kansainvälisen liikkeenjohdon parhaat ajatusmallit. Lisäksi palvelemme asiakkaitamme myös pitkän tähtäimen liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa Futureproof-skenaariotyökalulla.

Ole yhteydessä – kerromme miten olemme käytännössä auttaneet asiakkaitamme.

Jirimiko Oranen
MBA, toimitusjohtaja
T-Media Relations Oy
jirimiko.oranen@t-media.fi
040-756 6655

Sari Kuvaja
MMM, vastuullisuuspalvelujen johtaja
T-Media Relations Oy
sari.kuvaja@t-media.fi
040-528 2820

Leo Stranius
HM, Kestävän tulevaisuuden johtaja
T-Media Relations Oy
leo.stranius@t-media.fi
040-754 7371